Dorpsraad Ell

Openbare jaarvergadering Dorpsraad Ell

Op dinsdag 23 september is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2013 en de activiteiten tot nu toe in 2014. U krijgt informatie vanuit de vier werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Verscheidenheid items

Voorbeelden van andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen zijn;

    • Vanaf 1 juli is er een team medewerkers van de welzijnsorganisatie Synthese gestart met de uitvoering van het welzijnswerk in Leudal. Synthese zet zich in op het versterken van de dorpen en kernen en werkt vooral samen met de inwoners. Dit sluit aan op de visie van de gemeente Leudal. Inwoners gaan zelf aan de slag met leefbaarheidvragen en worden daarbij op een deskundige wijze ondersteund door de medewerkers van Synthese. Een aantal teamleden wil zich graag tijdens de bijeenkomst aan de bewoners van Ell komen voorstellen.
    • WMODe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als maatschappelijk doel ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de ondersteuning die mensen kunnen krijgen. Sanne Kusters van het Huis voor de Zorg zal een presentatie over de Wmo verzorgen.

Inbreng tijdens bijeenkomst

U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals Wonen & Woonvoorzieningen, Verenigingen, Gemeenschapshuis (Brede Maatschappelijke Voorziening - BMV) en Buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. De inbreng van inwoners van Ell is daarbij zeer gewenst