Dorpsraad Ell

Team Synthese stelt zich voor aan de bewoners van Ell

synthesePer 1 juli is er een team medewerkers van de welzijnsorganisatie Synthese gestart met de uitvoering van het welzijnswerk in Leudal. Synthese zet zich in op het versterken van de dorpen en kernen en werkt vooral samen met de inwoners. Dit sluit aan op de visie van de gemeente Leudal. Inwoners gaan zelf aan de slag met leefbaarheidsvragen en worden daarbij op een deskundige wijze ondersteund door de medewerkers van Synthese.

Voor een eerste kennismaking willen een aantal teamleden zich op de bewonersavond aan de bewoners van Ell komen voorstellen. Op onderstaande foto staan van links naar rechts:

 

teamsynthese

  • Irma Versteegen : Jongerenopbouwwerker en coördinator OOK.
  • Yvonne Reijnders : Opbouwwerker, met als aandachtsgebieden: hulp bij thuisadministratie, mantelzorg en vrijwilligers.
  • Myrna Welten : Jongerenopbouwwerker en buurtsportcoach.
  • Susan Rijk : Opbouwwerker, met als aandachtsgebieden: ondersteuning dorpen en dorpsraden en Gesprek in de Buurt
  • Els Dorssers : Opbouwwerker, met als aandachtsgebieden: Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's) en Sociaal Gebiedsteam.
  • Maria van Lieshout : Teamleider.

Tijdens de bewonersavond lichten we onze werkzaamheden toe en willen we u de gelegenheid bieden om persoonlijk contact te leggen en eventuele vragen te beantwoorden. Wij ontmoeten u daarom graag op dinsdagavond 23 september in de Ellenhof!