Dorpsraad Ell

Goedbezochte informatie bijeenkomst BMV Ell

20140708- BDW7713Was je er bij op dinsdag 8 juli tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof? Het presentatie ontwerp van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor alle inwoners van Ell werd goed bezocht. De geïnteresseerden stelden reële vragen en relevante opmerkingen. Eerder was er al een soortgelijke bijeenkomst voor gebruikers en omwonenden.

Wat is de BMV?

De BMV wordt een nieuw gemeenschapshuis, gecombineerd met de aanwezige gymzaal, basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Zoals bekend heeft de gemeente Leudal al eerder het voormalige bankfiliaal aan het Scheijmansplein in Ell aangekocht. De Rabobank zal de huidige geldautomaat in het gebouw handhaven.

Er is door de gemeente, de dorpsraad en diverse gebruikers de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van de BMV. Voorzitter Fer Koolen was de ceremoniemeester tijdens deze avond. Na een inleiding en terugblik werd er via de zogeheten ‘drie dimensionale tekeningen’ een inzicht en beeld gegeven van het toekomstige gebouw. Dit door architect Hilde van Dijk van Frencken - Scholl Architecten. Ook wethouder John van den Beuken van de gemeente Leudal, die accommodaties in zijn portefeuille heeft, kwam aan het woord. Ook ambtelijk werd een en ander toegelicht. Verder kwam aan het woord de projectleider en ook leden van de werkgroep van de dorpsraad Ell. Deze werkgroep gaf een uitgebreide toelichting hoe de exploitatie het beste gestalte zou kunnen krijgen. De gebruikskosten moeten reëel blijven en er wordt een modus gezocht om het gebouw voor iedereen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden eind 2014 van start gaan. En is de in gebruikname in augustus/september 2015.

Kijk ook op ‘foto albums’ van deze site. Daar zijn fraaie foto’s van de bijeenkomst te zien, met dank aan Johan Horst.