Dorpsraad Ell

Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Ell

Voormalig bankgebouw EllOp dinsdag 8 juli is er om 19.00 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in Gemeenschapshuis Ellenhof, aan de Sebastiaanstraat 10 te Ell. Er is dan een presentatie ontwerp van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor alle inwoners van Ell. Onlangs was er al een soortgelijke bijeenkomst voor gebruikers en omwonenden.

De BMV wordt een nieuw gemeenschapshuis, gecombineerd met de aanwezige gymzaal, basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Zoals bekend heeft de gemeente Leudal al eerder het voormalige bankfiliaal aan het Scheijmansplein in Ell aangekocht. De Rabobank zal de huidige geldautomaat in het gebouw handhaven. Er is door de gemeente, de dorpsraad en diverse gebruikers de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van de BMV. Tijdens de bijeenkomst op 8 juli wordt het planontwerp toegelicht. Dit door de architect, in aanwezigheid van wethouder Piet Verlinden van de gemeente Leudal. Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden eind 2014 van start gaan. Vanzelfsprekend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiteraard bent u van harte welkom, om aanwezig te zijn tijdens deze informatiebijeenkomst!