Dorpsraad Ell

Verkeer Ell

Hierbij willen wij U informeren over de stand van zaken m.b.t.de maatregelen inzake het verkeer, die binnenkort genomen gaan worden in de Sebastiaanstraat en de Antoniusstraat.

Zoals U misschien weet heeft de werkgroep Verkeer zich een jaar lang gebogen over de problemen in de Sebastiaanstraat en de Antoniusstraat waar de veiligheid van m.n. voetgangers regelmatig in het geding is.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van verschillende factoren (aannemers, weersomstandigheden, levering materiaal etc.).

De verwachting op dit moment is dat de werkzaamheden binnen de bebouwde kom eind maart/begin april worden afgerond.

Werkzaamheden buiten de bebouwde kom in april. Hier moeten namelijk ook asfaltreparaties worden uitgevoerd.

Dit wordt door een andere aannemer uitgevoerd.

Overigens worden de bewoners persoonlijk geïnformeerd door de aannemers wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Zodra wij meer weten over de planning zullen wij u via de site van de dorpsraad verder informeren.

{rokbox size=|800 800| album=|demo| title=|Info-brief inwoners|}images/stories/infobrief bewoners.pdf{/rokbox}

{rokbox size=|800 800| album=|demo| title=|Inrichting Antoniusstraat 2 tot en met 30|}images/stories/Inrichting Antoniusstraat 2 tot en met 30 in Ell 19-2-2014.pdf{/rokbox}

{rokbox size=|800 800| album=|demo| title=|Inrichting Antoniusstraat 30 tot en met bebouwde komgrens|}images/stories/Inrichting Antoniusstraat 30 tot en met bebouwde komgrens in Ell 19-2-2014.pdf{/rokbox}

{rokbox size=|800 800| album=|demo| title=|Inrichting Sebastiaanstraat|}images/stories/Inrichting Sebastiaanstraat in Ell 19-2-2014-2.pdf{/rokbox}

{rokbox size=|800 800| album=|demo| title=|Toelichting inrichting Antoniusstraat en Sebastiaanstraat|}images/stories/Toelichting inrichting Antoniusstraat en Sebastiaanstraat in Ell.pdf{/rokbox}