Dorpsraad Ell

AED Ell viert haar eerste jubileum

AEDhartverwarmend

In oktober is het al weer 5 jaar geleden dat in Ell de AED werkgroep, onder de vlag van de Dorpsraad, is gestart met het verzorgen van een cursus reanimatie en AED gebruik voor de inwoners van Ell.

“Daar zijn we trots op “, geeft Erik Wulms, voorzitter van de AED Ell te kennen. Ell is met ruim 125 vrijwilligers op een relatief kleine gemeenschap dan ook koploper, niet alleen binnen de regio, maar zelfs landelijk.

“De kracht is niet om vrijwilligers te krijgen maar om ze te behouden” , licht Erik Wulms toe.

Hoe komt Ell aan zo’n groot aantal vrijwilligers ? ” Dit komt mede door de hechte gemeenschap waardoor de meeste mensen elkaar kennen en hierdoor sneller genegen zijn om iets voor hun buurtgenoten te kunnen betekenen.

Tevens beschikt AED Ell over eigen NRR gecertificeerde instructeurs waardoor de drempel laag is en de communicatie lijnen bijzonder kort zijn ” !

Vaak is binnen de cursussen de vraag gesteld : “ hoe te handelen bij een circulatie stoornis bij kinderen ”. Om aan deze vraag te beantwoorden biedt AED Ell, als geste naar de vrijwilligers een cursus PBLS , Peadiatric Basis Life Support (reanimatie van kinderen) aan. Uiteraard wordt deze cursus ook weer verzorgd door onze eigen NRR instructeurs. Deze cursus is gratis voor de mensen die participeren in het burgerhulp systeem. Voor zowel de herhalingslessen reanimatie als de cursus kinder reanimatie kunnen de vrijwilligers zich weer aanmelden via de site van de dorpsraad www.dorpsraadell.nl

De herhalingslessen reanimatie (najaars groep) vinden plaats op : woensdag 9 en donderdag 10 oktober

De cursus PBLS (kinder reanimatie) word gehouden op woensdag 6 en donderdag7 november.

Tijdens de herhalingslessen zal aan iedere vrijwilliger een kleine attentie worden aangeboden, als dank voor hun inzet de afgelopen 5 jaar.

AED Ell hoopt dan ook van ganser harte ,nog lang met deze belangrijke groep vrijwilligers te mogen samenwerken.

 

AED Ell, hartverwarmend !