Dorpsraad Ell

Feestelijke opening HOERA Kindcentrum

Zoals u op onze schoolkalender heeft kunnen lezen willen we volgende week vrijdag, 23 augustus, met elkaar stilstaan bij het feit dat naast bibliotheek en voor- en naschoolse opvang nu ook het peuterspeelzaalwerk in De Verrekijker is ondergebracht. We ontwikkelen ons meer en meer richting een IKC, een Integraal Kind Centrum in Ell. Daar zijn we heel trots op en dit willen we graag met onze ouders van school, kinderopvang en de medewerkers van de bibliotheek vieren.

Vanaf 16.30 uur zijn de deuren geopend en kan iedereen meedoen met een fotospeurtocht door het gebouw. Omstreeks 17.30 uur openen we Hoera kindcentrum met een heuse ballonnenwedstrijd voor alle kinderen. Vervolgens kan de fotospeurtocht en de kennismaking in school met alle medewerkers/partners worden voortgezet tot 18.30 uur. Uiteraard wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd!

We hopen ook u als ouders, broertjes/zusjes, mogelijk met opa’s en oma’s, ooms en tantes vrijdag a.s. te mogen begroeten vanaf 16.30 uur.

Namens de collega’s van Hoera Kindercentrum, Bibliotheek en basisschool de Verrekijker,      

Ron Aspers