Dorpsraad Ell

Informatiebijeenkomst nieuw multifunctioneel Gemeenschapshuis

Op dinsdag 15 mei 2012 informeren wij de gebruikers die destijds het Pakket van Eisen ondertekenden voor een nieuw multifunctioneel Gemeenschapshuis in Ell. Deze informatiebijeenkomst is om 20.00 uur in café de Prairie. 15 Organisaties /verenigingen zijn uitgenodigd. Wethouder Jo Smolenaars zal de huidige stand van zaken toelichten.

Het is alweer meer dan drie jaar geleden dat de Dorpsraad met alle gebruikers van de Ellenhof heeft gesproken over hun wensen, behoeften en ideeën voor een nieuwe multifunctionele Gemeenschapsaccommodatie. Dit heeft destijds geleid tot een Pakket van Eisen dat is voorgelegd aan de gemeente Leudal. In het najaar 2011 heeft de gemeenteraad (unaniem!) besloten dat er geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw Gemeenschapshuis op de huidige Rabobanklocatie. De Dorpsraad gaf eerder een werkgroep de opdracht de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken van de twee “voorkeurlocaties” . Tijdens de jaarvergadering 2011 van de Dorpsraad is de werkgroep exploitatie gevraagd, namens de Dorpsraad, ook de verdere voorbereidingen van het traject te volgen en de instellingen en verenigingen te informeren wanneer er iets nieuws te melden viel. Nu is het zover dat we iets te melden hebben.

Ook is het van belang te inventariseren of de destijds uitgesproken wensen en behoeften van de verenigingen en instellingen nog steeds van toepassing zijn. Of moeten deze worden bijgesteld en aangepast? Wij horen het graag want in dit stadium kunnen we e.e.a. nog meenemen in de overleggen met de gemeente Leudal. Het is daarom dat wij het Pakket van Eisen zoals dat destijds is ondertekend door de verenigingen als bijlage toevoegen zodat jullie het thuis nog een rustig kunnen bestuderen en kunnen checken op basis van de actuele situatie van uw vereniging of instelling.

Wij hopen dat alle betrokkenen op 15 mei aanwezig zijn met tenminste 1 maar bij voorkeur 2 of meer afgevaardigden. Omdat wij de bijeenkomst goed willen voorbereiden vragen wij u via email aan of af te melden voor deze bijeenkomst. Wij zorgen dan dat voor iedereen de koffie klaar staat.

Aanmelden/afmelden kan via: info@dorpsraadell.nl

Wij hopen echt op een hele goede opkomst en een goede voorbereiding. Dan maken we samen vast en zeker een goede start van het realisatietraject “Nieuwbouw mutifunctionele gemeenschapsaccommodatie Ell”.

Agendavoorstel informatieavond 15 mei 2012.

Locatie: Café de Prairie.

Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening en woord van welkom door Fer Koolen, voorzitter Dorpsraad Ell
  2. Schets van de ontwikkelingen die geleid hebben tot het besluit van de gemeenteraad van Leudal om in Ell een nieuwe Gemeenschapsaccommodatie te realiseren. (Fer Koolen)
  3. Actuele stand van zaken rondom de plannen en planning door wethouder Jo Smolenaars van de gemeente Leudal.
  4. Terugblik op de inventarisatie van wensen van de verenigingen en het doen van voorstellen c.q. aanpassingen naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de organisaties/instellingen. (Fer Koolen).
  5. Kort verslag van de verkennende gesprekken met besturen van andere Gemeenschapshuizen in de omgeving ( werkgroep exploitatie).
  6. Samenvattende conclusies en ideeën voor de verdere voortgang en de verdere terugkoppeling ( Fer Koolen en Jo Smolenaars)
  7. Sluiting. ( Fer Koolen)

Wij zien uw vereniging graag goed vertegenwoordigd op 15 mei 2012!