Dorpsraad Ell

Herhalingsles AED Werkgroep

AED EllOp maandag 4 juni 2012 verzorgt de AED werkgroep een herhalingsles voor de leden van fanfare Ellona en voor de mensen die de herhalingsles in 2011 hebben gemist. Aanvang 18:30 uur in zaal Ellenhof.