Dorpsraad Ell

Informatieavond over voortgang nieuw Gemeenschapshuis Ell

“Met elkaar naar een nieuwe gemeenschapsvoorziening”, dat is in het kort de insteek van de informatiebijeenkomst op dinsdag 15 mei geweest. Alle vijftien organisaties / verenigingen, die nu gebruik maken van Ellenhof, waren uitgenodigd. Ook de potentiële gebruikers waren aanwezig. Ook de Rabobank en Basisschool De Verrekijker lieten zich vertegenwoordigen. Wethouder Jo Smolenaars van de gemeente Leudal gaf een toelichting over de huidige stand van zaken. De avond werd georganiseerd vanuit de Dorpsraad Ell. Voorzitter Fer Koolen, zorgde er voor dat iedereen voldoende zijn mening kon verkondigen.

 

Lange voorgeschiedenis

De Dorpsraad Ell heeft eind vorig jaar met veel enthousiasme en verheugd gereageerd op het besluit van de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis op het Scheijmansplein. Dinsdag 15 november 2011 heeft de raad van de gemeente Leudal unaniem het collegevoorstel gesteund om in Ell een gemeenschapshuis te realiseren op de plaats waar nu nog de Rabobank ligt. Ook het benodigde krediet is beschikbaar gesteld. De Dorpsraad gaf al eerder een werkgroep de opdracht de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken van de twee “voorkeurlocaties”. Tijdens de jaarvergadering in september 2011 van de Dorpsraad is de werkgroep exploitatie gevraagd, namens de Dorpsraad, ook de verdere voorbereidingen van het traject te volgen en de instellingen en verenigingen te informeren wanneer er iets nieuws te melden viel. Nu was het zover dat de Dorpsraad iets te melden had. Vandaar de informatiebijeenkomst.

 

Samen de schouders er onder gaan zetten

Het is alweer meer dan drie jaar geleden dat de Dorpsraad met alle gebruikers van de Ellenhof heeft gesproken over hun wensen, behoeften en ideeën voor een nieuwe multifunctionele gemeenschapsaccommodatie. Dit heeft destijds geleid tot een Pakket van Eisen dat is voorgelegd aan de gemeente Leudal. In zo’n periode kan er best het een en ander veranderen. Ook is het van belang te inventariseren of de destijds uitgesproken wensen en behoeften van de verenigingen en instellingen nog steeds van toepassing zijn. Of moeten deze worden bijgesteld en aangepast. Al deze onderwerpen werden met elkaar gedeeld.

 

Meer duidelijkheid

Heel veel wijzigingen werden er echter niet aangegeven. De wethouder gaf duidelijk aan, dat er de nodige inzet wordt verwacht van de toekomstige gebruikers van de nieuwe accommodatie. ‘Het is een illusie om van de gemeente te verwachten, dat wij de nodige beroepskrachten ter beschikking gaan stellen’, aldus Smolenaars. De aanwezigen gaven aan, dit ook zeker niet te verwachten. Helaas werd ook duidelijk dat er geen mogelijkheden waren voor de activiteiten van handboogvereniging ‘De Lauwerkrans’. Het bleek niet in te passen te zijn in de huidige opzet. De wethouder gaf aan met de handboogvereniging in gesprek te willen gaan om te zoeken naar een oplossing.

 

Vervolgstappen

De werkgroep exploitatie bracht tenslotte verslag uit van de verkennende gesprekken met besturen van andere Gemeenschapshuizen in de omgeving. De avond werd afgesloten met toezeggingen door Fer Koolen en Jo Smolenaars over conclusies en ideeën voor de verdere voortgang en terugkoppeling. Mogelijk dat er een Stichting moet worden opgericht waarbij de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie wordt ondergebracht.