Dorpsraad Ell

De vrijwilligers van inloophuis “Stap-in“ volgen AED cursus

Maandag 25 juni zullen de vrijwilligers van het inloophuis in Ell, de cursus reanimatie en AED volgen. “We vinden het belangrijk dat wij als vrijwilligers, weten hoe te handelen wanneer dat noodzakelijk is in het Inloophuis “, licht Claar van Lier, vrijwilligster van Stap-in toe. Naast de vrijwilligers van Stap-in, zullen ook nog mensen van de zonnebloem, participeren aan deze cursus. “Het is bijzonder mooi dat er zowel onder de jongere als oudere, een groot draagvlak is voor het AED-Alert systeem”, geeft Erik Wulms te kennen. Ook de mensen die interesse hebben in de cursus reanimatie en AED gebruik, maar nog niet in de mogelijkheid zijn geweest om deze cursus te volgen of nog twijfelde, kunnen maandag 24 juni aansluiten. We starten om 18:30 uur en sluiten af om 22:30 uur. De locatie is inloophuis “Stap-in“ te Ell.

Mocht u zich nog willen aanmelden, dat kan bij Erik Wulms tel. 552353 of e-mail : e.wulms@home.nl