Dorpsraad Ell

Dorpsschouw

Uitnodiging voor alle inwoners van Ell: Geef je mening tijdens een Dorpsschouw!

De inwoners van Ell krijgen een mooie kans om hun mening over knelpunten rondom verkeerssituaties in en rondom het dorp te geven. Ook andere kwesties kunnen aan de orde komen. Het gaat gebeuren op woensdagavond 20 juni vanaf 19.30 uur. De deelnemers worden gesplitst in een groep die gaat wandelen, en een ander deel gaat fietsen. Startpunt is het Scheijmansplein in Ell. De werkgroep buitengebied van de Dorpsraad Ell gaar er voor zorgen dat iedereen op deze manier hun mening kan geven. Naast de leden van de werkgroep, zullen ook bestuursleden van de Dorpsraad meegaan. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Twee routes

Voorgesteld wordt om te splitsen in twee groepen; een groep gaat op de eigen meegebrachte fiets en het andere deel gaat al wandelend op pad. De fietsgroep bekijkt en bespreekt de verkeerssituaties en draagt mogelijk oplossingen aan die ze onderweg tegenkomen. De voorgestelde fietsroute gaat  vanaf het Scheijmansplein via Ellerbrug, Velterbrug, Kapittelstraat, Engerstraat, Brandvenstraat, Balderstraat, Hokenbergkruis, Castertweg, Swartbroekstraat, Busstraat en dan terug naar het Scheijmansplein.

De groepwandelaars gaat via het Heijkersbroek, over het linker pad tot achter het pand van de familie Tacken en loopt vervolgens via de Jan Govaertsbrug, achterkant van de Vijver terug naar de Swartbroekstraat. Daarna steken we deze straat over om vervolgens naar Ellerschans te gaan. Afhankelijk van de benodigde tijd kan dan voor een kortere of langer vervolgroute worden gekozen naar het Scheijmansplein.

Meer informatie verkrijgbaar bij Fons Timmermans, lid werkgroep buitengebied, telefoonnummer 0495 – 552024 of 06 - 53867015.