Dorpsraad Ell

Bever wint terrein in omgeving van Tungelroyse Beek

De bever is bezig aan een verdere opmars langs de Tungelroyse beek in Midden-Limburg. Het grootste inheemse knaagdier doet het al goed langs de Maas. Daar zijn al veel beverpopulaties. Medewerkers van Waterschap Peel en Maasvallei, boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten vonden de afgelopen maanden de nodige sporen van de bever in het natuurgebied Ellburg. Zo is er door een bever een sloot afgedamd, waardoor een deel van het gebied onder water is komen te staan. De bever is inmiddels al veel verder dan alleen Ellburg en zit ook al in het Ringselven (Budel), allemaal via de Tungelroysche beek en dus ook al in een ander provincie.

Natuurmonumenten is blij met deze nieuwe ontwikkelingen. Een teken dat deze diersoort zich goed weet te settelen.

Knaagwerk

Boswachters en natuurliefhebbers vonden een aantal afgeknaagde stompjes van jonge wilgen. Takken die door een bever waren doorgebeten en geschild. Het lijkt aannemelijk dat in de naaste omgeving een verblijfplaats moet zijn. Dat vermoeden ontstaat door de vele knaag- en bewoningssporen die gevonden zijn.

Succesvolle herintroductie

De huidige Limburgse beverpopulatie is grotendeels voortgekomen uit herintroductieprogramma’s, maar is ook versterkt door de spontane migratie van dieren uit de Duitse grensstreek. Het succes van de bever is zeker ook te danken aan de ontwikkeling en verbetering van geschikte leefgebieden door organisaties als bijvoorbeeld de waterschappen en terreinbeheerders. Denk daarbij aan maatregelen als het herstellen en meanderen van beken, het creëren van meer natuurlijke rivieroevers en het verbinden van versnipperde leefgebiedjes. 

Ellburg

Ellburg is 34 hectare groot en is een verbindende schakel tussen de natuurgebieden de Krang en Keversbroek. Het ligt ten noorden van het dorp Ell. Naast bos zijn er enkele bouwlanden en natte weilanden in de oude stroombedding van de Tungelroyse beek.

Verdere ontwikkelingen?

Hoe de bever zich verder zal ontwikkelen in Midden-Limburg moeten we natuurlijk afwachten, maar de Tungelroyse beek biedt in ieder geval goede mogelijkheden voor verdere verspreiding. Waar langs de oevers van deze beek bomen staan is te verwachten dat de bever zich ook zal vestigen.

{rokbox title=|Video 1| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_1.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 2| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_2.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 3| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_3.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 4| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_4.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 5| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_5.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 6| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_6.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 7| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_7.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 8| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_8.wmv{/rokbox}

{rokbox title=|Video 9| size=|320 240|}images/stories/videos/bever_9.wmv{/rokbox}

 

(De video-player maakt gebruik van de Windows Media Player ActiveX. Onder IE9 kan dit door een lokale Quicktime-installatie worden verhinderd)